The Strongest Player

ก่อนที่หนี้ของ Lin Xiang ที่เป็นทาสของบริษัทจะถึงกำหนดชำระ โอกาสในการเข้าร่วมในเกมเสมือนจริงอันลึกลับก็ถูกนำเสนอให้เขา โดยเข้าร่วมในเกม เขาไม่เพียงแต่จ่ายหนี้ของเขา แต่ยังคว้าโอกาสที่จะเริ่มโต้กลับและพลิกชีวิตของเขา หลังจากที่เขาเข้าใจระบบดีขึ้นเล็กน้อย Lin Xiang ก็เริ่มทำสงครามในเกมอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายอาณาเขตและความแข็งแกร่งของเขา ขณะทำเช่นนั้น เขาได้ค้นพบความจริงอันโหดร้ายเบื้องหลังเกม เช่นเดียวกับเป้าหมายสูงสุดของเหล่าผู้มีอำนาจ ซึ่งในที่สุดก็เผยให้เห็นแผนการสมรู้ร่วมคิดของผู้ปกครอง